Vrolijker SchrijvenVrolijker SchrijvenVrolijker SchrijvenVrolijker Schrijven
Vrolijker Schrijvenhome   kosten   faq   contactVrolijker Schrijven
Vrolijker Schrijven
Vrolijker Schrijven

We bekijken hoe het kind beweegt op papier, ervan uitgaand dat schrijven een vorm van lichaamstaal is net zoals praten en lopen. Wij willen dat het plezier en soepelheid in de bewegingen krijgt waardoor het schrijven uiteindelijk makkelijker zal gaan.

We werken een-op-een zodat het kind de volle aandacht krijgt. Onze aanpak is positief, voorop staat dat het kind zich prettig voelt. Wij zijn kindgericht, niet prestatiegericht. De schrijfbewegingen worden uitvergroot, herhaald en met diverse materialen op ontspannen wijze uitgevoerd. Wij gebruiken het ouderwetse schoolbord hierbij intensief.

Ook werken wij op groot formaat papier met o.a. houtskool, pastel en vetkrijt, we gebruiken zand en scheerschuim en doen ook balspellen.

Uw kind oefent zo bijna ongemerkt belangrijke co÷rdinerende bewegingen en de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft, die bij het leren schrijven zo belangrijk is, wordt hierdoor gestimuleerd

Zie ook: www.schrijfpedagogischehulp.nl

Vrolijker Schrijven
Vrolijker Schrijven
vrolijker schrijven

 

vrolijker schrijven